Inspiratör Bild- och formskapande


Jag erbjuder även kurser, inspiration och handledning inom bild-och form skapande verksamhet.

Fritt broderi och att kreativt kombinera olika tekniker inom slöjd och måleri är min specialitet.

Jag är utbildad slöjdhandledare. Erbjuder även inspirationsföreläsningar, demonstrationsmåleri och workshops. Inga färdiga koncept, jag anpassar efter kundens önskemål och tidigare kunskapsnivå.


Passar till exempel privatpersoner, företag och skolor.

För alla åldrar och jag lockar fram kreativiteten och skaparlusten hos dig/ditt team!
Recently published:

TextileArtist.org has published a long article about me, my textile art and membership in Stitch Club.

The link to the article is here: 

https://www.textileartist.org/sc-are-textile-artists-born-or-bred/


Aktuellt:

Right now I am working on new pieces. Next exhibition not decided.


F


My Stitch Club Yearbooks!


Besides being an artist for more than 20 years

I am now also a member of:


"Stitch Club" founded by Textileartist.org in 2020.


During the isolation of the pandemic years this club creatively meant a lot to me and has continued to do so ever since.


I am one of the founding members and have participated in every workshop. The workshops are held by fantastic renowned textile artists from different countries from all over the world.


I decided to document some of my unique work and personal interpretations in respons to all of the workshops in Stitch Club - one book for each year. Please click on the text "Full Screen" to start the online books. There are books for 2022, 2021 and 2020: I have participated in all the workshops reliesed.


Stitch Club occationally opens for new members for so subscribe to textileartist.org´s email via their website for further information.


Fritt broderi!

Creative embroidery!

Jag broderar dagligen med nya spännande ideer och gillar att experimentera med olika material och stygn. Fritt broderi innebär att man hittar på själv; inte följer mönster och inte heller räknar trådarna i tygets väv. Varje broderi blir unikt. 

Vänner-tavlor!

Friends-paintings!

Målningar med figurer jag kallar "Vänner" har jag gjort sedan millenieskiftet och de har kommit att bli mitt frästa signum. Titta in under fliken "Galleri" för några exempel. Alla mina tavlor är unika original. 

Heléne Forsberg Stitch Club

Book of 2022

Click on symbol for Full Screen (top right) to enlarge size of booksHeléne Forsberg Stitch Club

Book of 2021Heléne Forsberg Stitch Club Book of 2020


Copyright © All Rights Reserved

Allt bildmaterial © Heléne Forsberg

Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Kopiering och återgivning får inte ske utan upphovsmannens tillstånd

Medlem i Bildupphovsrätt